zaloguj
szukaj
Bulodromy

kategoria bulodromów wg bulodrom.pl

dodaj bulodrom w tej kategorii

Do kategorii OPEN AIR FUN zaliczamy wszystkie naturalne miejsca:
  • o nawierzchni dostosowanej do gry
  • wyznaczonej naturalnymi granicami
  • o dowolnym kształcie
  • o powierzchni co najmniej 40 m²
oraz boiska i zespoły boisk:
  • o przygotowanej nawierzchni
  • wyznaczonej naturalnymi granicami
  • o rozmiarach mniejszych niż 4 na 15 m
  • znajdujące się na ogólnodostępnym terenie
np. alejki parkowe, tereny osiedlowe, place, itp.


Znaleziono 40 bulodromów typu OPEN AIR FUN