zaloguj
szukaj
Bulodromy

kategoria bulodromów wg bulodrom.pl

dodaj bulodrom w tej kategorii

Do kategorii PROFI CLOSED zaliczamy wszystkie boiska oraz zespoły boisk:
  • o przygotowanej nawierzchni
  • otoczonej stałą barierą
  • o rozmiarach co najmniej 4 na 15 m
  • znajdujące się na zamkniętym terenie
np. bulodromy klubowe, szkolne, firmowe, hotelowe jedynie dla gości, itp.


Znaleziono 7 bulodromów typu PROFI CLOSED